Sede electrónica

23:29:29 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.esPublicación de taboleiro

Información
Título XUSTIZA SOCIAL. Convocatoria específica de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro exercicio 2020, aprobación da proposta de resolución provisional co lista provisional predefinitiva, apertura do prazo de presentación de alegacións e do prazo de presentación de reformulación de solicitudes iniciais polas entidades interesadas.
Data publicación 10/11/2020
Data fin 27/11/2020

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición Selo de publicación Ficheiro
1605014842000 ANUNCIO Descargar
1605014843000 INFORME PROPUESTA Descargar