Sede electrónica

19:10:20 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
PARTICIPACIÓN. Aprobación da incorporación de persoas voluntarias ao dispositivo especial de voluntariado COVID-19 do Concello da Coruña(exp 238/2020/169) 31/03/2020 13/04/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario de data 21.2.2020 03/03/2020 03/04/2020 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. DECRETO 1317-2020 SUSPENSION PRAZOS PLENO 18/03/2020 31/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. DECRETO DA ALCALDESA ORDENANDO A SUSPENSION DAS SESIÓNS ORDINARIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 18/03/2020 31/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria Pleno extraordinario de 13 de marzo de 2020 13/03/2020 13/05/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria de Pleno extraordinario e urxente do 13 de marzo de 2020 13/03/2020 13/04/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria Pleno extraordinario de 9 de marzo de 2020 13/03/2020 09/05/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 6 de febreiro de 2020 04/02/2020 26/02/2021 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
URBANISMO. Infraestruturas e Movilidade. Anuncio de información pública do proxecto terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña. Expediente 631/2020/50 06/03/2020 06/04/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio de información pública sobre a modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal 2013 para a apertura dunha nova vía entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao (expediente 631/2016/101) 21/02/2020 30/04/2020 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CONTRATACION. INSTRUCIONS CONTRATACION ANTE PANDEMIA COVID-19 25/03/2020 13/04/2020 Amosar
ALCALDÍA. DECRETO DECLARACIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD ANTE RIESGOS PANDEMIA COVID19 12/03/2020 31/03/2020 Amosar
ALCALDÍA.BANDO MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE PANDEMIA COVID19 12/03/2020 31/03/2020 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
PARTICIPACIÓN. Anuncio do oersoal que forma parte do dispositivo especial de voluntariado COVID 19 (expediente 238/2020/167) 31/03/2020 13/04/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN. Anuncio do persoal que forma parte do dispositivo especial de voluntariado COVID 19 (expediente 2-238/2020/168) 31/03/2020 13/04/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN. Anuncio do persoal que forma parte do dispositivo especial de voluntariado COVID 19 (expediente 2-238/2020/168) 31/03/2020 13/04/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN. Anuncio do persoal que forma parte do dispositivo especial de voluntariado COVID 19 (expediente 238/2020/167) 31/03/2020 13/04/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Resolución da concesión das solicitudes de prórroga da autorización do uso das parcelas e mesas de cultivo 11/03/2020 25/05/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio relativo ao ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 4º trimestre do 2019 13/02/2020 13/04/2020 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Renda social municipal. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social municipal para o exercicio económicos 2020. 02/01/2020 30/11/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar