Sede electrónica

08:37:08 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL. Convocatoria específica de axudas para o transporte en taxis de persoas con discapacidade. Exercicio 2020 27/01/2020 27/02/2020 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo 13/02/2020 19/02/2020 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 12.02.2020 13/02/2020 13/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 7 de febreiro de 2020 07/02/2020 07/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 6 de febreiro de 2020 04/02/2020 26/02/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 29-01-2020. 30/01/2020 02/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORTATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local do 30.12.2019 27/01/2020 27/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de 16 de xaneiro de 2020 22/01/2020 22/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 15.01.2020 16/01/2020 16/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA Extracto da Xunta de Goberno Local de 18 de decembro de 2019 23/12/2019 23/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do 13 de decembro de 2019 18/12/2019 18/02/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Anuncio relativo ao ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 4º trimestre do 2019 13/02/2020 13/04/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 5 e o 12 de febreiro de 2020 13/02/2020 21/02/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 29 de xaneiro e o 4 de febreiro de 2020 07/02/2020 17/02/2020 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Recadación de taxas por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos de vivendas exercicio 2020 03/02/2020 03/03/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio da aprobación inicial do estudo de detalle na Avda. Lamadosa (Exp. 631/2019/177) 29/01/2020 02/03/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio aprobación inicial do expediente de expropiación forzosa para a obtención de solo destinado a sistema local viaria na rúa Antonio Insúa Rivas 38 e 38D 22/01/2020 24/02/2020 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Renda social municipal. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social municipal para o exercicio económicos 2020. 02/01/2020 30/11/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar