Sede electrónica

00:10:45 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
PROMOCION ECONOMICA. Proposta de resolución provisional de concesión, denegación ou exclusión das solicitudes de subvención destinada a entidades que desenvolvan proxectos de mellora, modernización e dinamización do comercio de barrio da Coruña no ano 2019 18/09/2019 02/10/2019 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local realizada o día 11 de setembro de 2019 13/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria realizada o día 3 de setembro de 2019 04/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria realizada o día 13 de agosto de 2019 14/08/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local realizada o 3 de xuño de 2019 04/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local que tivo lugar o 31 de maio de 2019. 31/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
DIRECCIÓN DE URBANISMO-XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do expediente de expropiación forzosa para a obtención do solo do sistema xeral viario acción VG 6 " Av. Finisterre 2" do PXOM 12/08/2019 14/10/2019 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos entregados na Policía Local da Coruña entre o 11.09.2019 e o 17.09.2019 20/09/2019 30/09/2019 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Resolución de revogacións de uso de huertos urbanos e novas autorizacións de uso 18/09/2019 18/10/2019 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio relativo á aprobación de matrículas fiscais do exercicio 2019. 13/09/2019 14/10/2019 Amosar
TESOURERÍA.Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de bens mobles (EXP. EJE/2014/2097) 13/09/2019 28/09/2019 Amosar
TESOURERÍA.Notificación por comparecencia de dilixencia de soldos, salarios e pensións (EXP. EJE/2012/1427) 13/09/2019 28/09/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos entregados na Policía Local da Coruña entre o 04.09.2019 e o 10.09.2019 13/09/2019 23/09/2019 Amosar
TESOURERÍA.Notificación de providencia de prema (Ref.Notificación 3786/16325 e outros) 06/09/2019 23/09/2019 Amosar
TESOURERÍA.Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito (EXP. EJE/2016/20581 e outros) 06/09/2019 23/09/2019 Amosar
TESOURERÍA.Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos o créditos (EXP. EJE/2019/4183 e outros) 06/09/2019 23/09/2019 Amosar
TESOURERÍA.Notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición (EXP. RECURSO/2019/397 e outros) 06/09/2019 23/09/2019 Amosar
TESOURERÍA.Notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de aprazamento/fraccionamento de pago de débedas (EXP. APLAFRACC/2019/416) 06/09/2019 23/09/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Listas provisionais da convocatoria das bolsas de comedor escolar curso 2019/2020 04/09/2019 Amosar
XUSTICA SOCIAL. Anuncio relativo ás listas provisionais da convocatoria de bolsas de comedor, cursos escolar 2019/2020 04/09/2019 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio relativo al período de ingreso en voluntaria do Imposto sobre Actividades Económicas e Taxas, exercicio 2019 27/08/2019 27/09/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social de emancipación para o exercicio 2019. 29/01/2019 30/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Certificación de acordos adotados pola XGL na sesión ordinaria de 14.12.208 05/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar