Sede electrónica

16:01:23 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de soldos, salarios e pensións. Expediente EJE/2015/17702 08/01/2020 23/01/2020 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de 16 de xaneiro de 2020 22/01/2020 22/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 15.01.2020 16/01/2020 16/03/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario de 9 de xaneiro de 2020 10/01/2020 10/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno extraordinario do 09.01.2020 03/01/2020 03/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de cambio de data do Pleno ordinario para o día 16 30/12/2019 31/01/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de data 30.12.2019 30/12/2019 31/01/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno extraordinario e urxente do 30.12.2019 27/12/2019 31/01/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Modificación do Decreto 3846/2019 sobre nomeamento de concelleiras secretarias suplentes da Xunta de Goberno Local 27/12/2019 31/01/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de cambio de data da Xunta de Goberno Local do 2.1.2020 para o 8.1.2020 27/12/2019 31/01/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA Extracto da Xunta de Goberno Local de 18 de decembro de 2019 23/12/2019 23/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do 13 de decembro de 2019 18/12/2019 18/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 4 de decembro de 2019 12/12/2019 12/02/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria Xunta de Goberno Local Extraordinaria 13-12-2019 12/12/2019 12/02/2020 Amosar
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA 28-11-2019 27/11/2019 27/01/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle para completar e reaxustar rasantes no cruzamento da avenida Lamadosa coa rúa Jerónimo Vázquez Franco na Coruña (expediente 631/2019/177) 08/01/2020 24/01/2020 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 15 e o 21 de xaneiro de 2020 23/01/2020 03/02/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio aprobación inicial do expediente de expropiación forzosa para a obtención de solo destinado a sistema local viaria na rúa Antonio Insúa Rivas 38 e 38D 22/01/2020 24/02/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio e planos relativos ás labores de xestión de biomasa nas liñas de distrubución de enerxía eléctrica de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD SA no término municipal da Coruña. 21/01/2020 10/02/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 8 e o 14 de xaneiro de 2020 17/01/2020 27/01/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de bens mobles (vehículos) 08/01/2020 23/01/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto para notificación de providencia de prema por comparecencia 08/01/2020 23/01/2020 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Renda social municipal. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social municipal para o exercicio económicos 2020. 02/01/2020 30/11/2020 Amosar
TESOURERIA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 3º trimestre de 2019 10/12/2019 10/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME INTERIOR. Anuncio de aprobación inicial do presuposto xeral da Corporación e do IMCE, exercicio 2020. 14/01/2020 03/02/2020 Amosar