Sede electrónica

10:05:02 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo, Xefatura Departamento de Actividade de Policia (ref 1722) , Xefatura Departamento de Mobiidade (ref. 1699) e Director Banda Música (ref. 343). 27/05/2020 01/06/2020 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 14 de maio de 2020 27/05/2020 27/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario do 13 de marzo de 2020 26/05/2020 26/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Extracto do Pleno extraordinario do 9 de marzo de 2020 26/05/2020 26/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 6 de febrero de 2020 25/05/2020 25/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 5 de marzo de 2020 19/05/2020 05/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 6 de maio de 2020 15/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Deixar sen efecto o DEC/AYT/1313/2020, de 18 de marzo, polo que se suspenderon as sesión ordinarias da Xunta de Goberno Local 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local do 13 de maio de 2020 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 14 de maio de 2020 11/05/2020 11/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 06/05/2020 06/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 29/04/2020 28/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local 11 de marzo de 2020 22/04/2020 22/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 15/04/2020 15/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local 2020-03-31 07/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto da Alcaldesa de sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 31/03/2020 01/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. DECRETO DA ALCALDESA ORDENANDO A SUSPENSION DAS SESIÓNS ORDINARIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 18/03/2020 30/05/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 6 de febreiro de 2020 04/02/2020 26/02/2021 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
URBANISMO. Anuncio inicio alegaciones aprobación proxecto obras ordinarias para a execución do tramo do sistema xeral viario entre o Parque Ofimático e a residencia de Santa Teresa de Jornet. Exp.620/2015/58 21/05/2020 22/06/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio información pública do proxecto terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristóbal. Expediente 631/2020/50 20/04/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio de información pública sobre a modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal 2013 para a apertura dunha nova vía entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao (expediente 631/2016/101) 21/02/2020 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ALCALDÍA. Revogación dos peches ordenados polo decreto DEC/AYT/1.211/2020 no caso das instalacións municipais nas que se deban prestar servizos ou actividades permitidas polas disposicións xerais ditadas en aplicación do RD 463/2020, nomeadamente no campo de golf da Torre e molle de As Xubias 11/05/2020 01/01/2021 Amosar
ALCALDIA.Loito oficial na Coruña COVID-19 30/04/2020 30/06/2020 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
PARTICIPACIÓN. Aceptar as renuncias presentadas polas persoas voluntarias a súa condición de persoas voluntaria no dispositivo especial de voluntariado COVID-19. Exp. 238/2020/167. 26/05/2020 29/06/2020 Amosar
EDUCACIÓN. Aprobar inicialmente o Regulamento de organización e funcionamento das escolas infantís integradas na Rede de Escolas Infantís do Concello da Coruña 26/05/2020 07/07/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de exposición da matrícula provisional do IAE 2020 26/05/2020 09/06/2020 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio resolución provisional convocatoria para taxis adaptados a persoas con discapacidade, exercicio 2020 e apertura prazo alegacións 19/05/2020 02/06/2020 Amosar
OFICINA PRESUPUESTARIA. Anuncio de aprobación inicial do expediente M1/2020 de concesión dun suplemento de crédito e modificación do anexo de investimentos do presupuesto 2020 18/05/2020 05/06/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN. Aprobar as incorporacións de persoal para formar parte do dispositivo especial do voluntariado COVID-19 en calidade de persoas voluntarias. Exp. 238/2020/167 15/05/2020 16/06/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de exposición pública da aprobación dos padróns IBI 2020 do Concello da Coruña 06/05/2020 08/06/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN. Aprobar as incorporacións de persoal para formar parte do dispositivo especial do voluntariado COVID-19 en calidade de persoas voluntariasExp. 238/2020/167 04/05/2020 04/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Renda social municipal. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social municipal para o exercicio económicos 2020. 02/01/2020 30/11/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar