Sede electrónica

15:37:00 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
DEPORTES. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitude de subvencións para entidades sen ánimo de lucro para a promoción e o fomento do deporte no Concello da Coruña 2019 17/10/2019 31/10/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a ampliación do prazo de alegacións e aportación da documentación en relación cas listas predefinitivas da convocatoria da concesión de bolsas de comedor curso 2019/2020 15/10/2019 24/10/2019 Amosar
SERVIZO DE ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONÓMICOS. Anuncio da aprobación inicial do expediente M3/2019 02/10/2019 22/10/2019 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Traslado da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 23 de outubro ás 9.45 horas ao 22 de outubro de 2019 ás 9.45 horas. 17/10/2019 22/10/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local realizada o 25 de setembro de 2019 30/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local realizada o día 11 de setembro de 2019 13/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria realizada o día 3 de setembro de 2019 04/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local realizada o 3 de xuño de 2019 04/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local que tivo lugar o 31 de maio de 2019. 31/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local da Coruña entre o 9 e o 15 de outubro 17/10/2019 28/10/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos que se entregaron na Policía Local de A Coruña desde o 3 ao 9 de outubro de 2019. 10/10/2019 21/10/2019 Amosar
SEGURIDADE CIUDADANA. Aprobación inicial do Regulamento de organización e funcionamento do Corpor da Policía Local. 07/10/2019 25/11/2019 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 2º trimestre de 2019 04/10/2019 04/12/2019 Amosar
URBANISMO. Departamento de Planemento. Anuncio sobre a aprobación inicial do estudo de detalle da ordenación de volumes y condicións da edificiacion da parcela QG-41. Xuño 2019 )Matadoiro municipal). 23/09/2019 25/11/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social de emancipación para o exercicio 2019. 29/01/2019 30/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Certificación de acordos adotados pola XGL na sesión ordinaria de 14.12.208 05/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
SERVIZO DE ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONÓMICOS. Anuncio aprobación inicial expediente M3/2019 02/10/2019 22/10/2019 Amosar