Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA. Convocatoria de concesión de subvencións para asociacións veciñais do Concello da Coruña (exercicio 2019). Gastos xerais de funcionamento. 21/03/2019 22/04/2019 Amosar
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA. Convocatoria de concesión de subvencións para asociacións veciñais do Concello da Coruña (exercicio 2019). Programas, proxectos e actividades. 21/03/2019 22/04/2019 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos que adoptou a Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 22 de marzo de 2019 22/03/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados en sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o 21 de febreiro de 2019. 20/03/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 11 de marzo de 2019. 15/03/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordo adoptado na sesión extraordinaria do Pleno que tivo lugar o 1 de marzo de 2019 13/03/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local que tivo lugar o 28 de febreiro de 2019 01/03/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 23 de novembro de 2018. 28/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 11 de outubro do 2018. 19/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 28.11.2018 ata o 11.12.2018. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 27.02.2019 ata o 05.03.2019. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre o 26.12.2018 e o 01.01.2019 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 29.01.2019 ata o 05.02.2019. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre o 23.01.2019 e o 29.01.2019 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre o 21.11.2018 e o 27.11.2018 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre o 20.02.2019 e o 26.02.2019 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 06.03.2019 ata o 12.03.2019. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre o 19.12.2018 e o 25.12.2018 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 06.02.2019 ata o 12.02.2019. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 09.01.2019 ata o 15.01.2019. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre o 16.01.2019 e o 22.01.2019 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 02.01.2019 ata o 08.01.2019. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos entregados na Policía Local da Coruña dende o 12.12.2018 ata o 18.12.2018. 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxetos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre o 13.02.2019 e o 19.02.2019 22/03/2019 01/04/2019 Amosar
TESOURERIA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito (Exp. EJE/2012/4384 e outros) 21/03/2019 04/04/2019 Amosar
PERSOAL.Resolución do 15 de febreiro de 2019, do Concello da Coruña, referente a convocatoria para a provisión de postos de traballo polo sistema de concurso. 07/03/2019 28/03/2019 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Edicto de aprobación da matrícula fiscal IVTM 2019 04/03/2019 31/03/2019 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio relativo a ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 4º trimestre de 2018. 08/02/2019 08/04/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social de emancipación para o exercicio 2019. 29/01/2019 30/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Certificación de acordos adotados pola XGL na sesión ordinaria de 14.12.208 05/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
PERSOAL. Anuncio relativo a eleccións a órganos de representación dos funcionarios públicos. 22/03/2019 08/04/2019 Amosar
SERVIZO DE ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONOMICOS. Aprobación inicial do expediente M1/2019 de concesión de créditos extraordinarios... 14/03/2019 04/04/2019 Amosar