Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
CONCELLERÍA DE XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Convocatoria de bolsas comedor para o curso escolar 2018-2019. 16/03/2018 02/04/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Orde do día da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local que terá lugar o 19 de marzo de 2018 16/03/2018 19/03/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre os días 7 e 13 de marzo de 2018 15/03/2018 26/03/2018 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre os días 28 de febreiro e 6 de marzo de 2018 09/03/2018 19/03/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación de matrícula fiscal do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ( IVTM), correspondente ao exercicio 2018. 01/03/2018 02/04/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Anuncio de período de ingreso en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio 2018. 22/02/2018 22/03/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Período de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do terceiro trimestre de 2017. 20/02/2018 20/03/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial do expediente de modificación da Ordenanza nº 44 reguladora do prezo público pola prestación de servizos e utilización de instalacións de titularidade pública municipal cuxa xestión está encomendada ao Instituto Municipal Coruña Espectáculos. 12/02/2018 27/03/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial do expediente de modificación da Ordenanza fiscal nº 16 reguladora da taxa pola prestación de servizos nos museos e outras instalacións culturais do Concello da Coruña. 12/02/2018 27/03/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar