Sede electrónica

00:09:32 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
IGUALDADE E DIVERSIDADE. Convocatoria específica para a concesión de subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade para o exercicio 2019 09/08/2019 26/08/2019 Amosar
PROMOCIÓN ECONÓMICA. Proposta definitiva de concesión, denegación ou exclusión das solicitudes de subvención destinada a entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro e de carácter empresarial, que desenvolvan proxectos de promoción económica no municipio da Coruña 08/08/2019 23/08/2019 Amosar
PROMOCIÓN ECONÓMICA. Proposta de concesión definitiva das solicitudes de subvención para o apoio á consolidación de empresas do municipio da Coruña exercicio 2019 08/08/2019 23/08/2019 Amosar
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA. Informe-proposta de resolución provisional de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a asociacións veciñais da Coruña para apoiar o seu funcionamento. Exercicio 2019 02/08/2019 20/08/2019 Amosar
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA. Informe-proposta de resolución provisional de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a asociacións veciñais da Coruña en materia de participación cidadá. Exercicio 2019 02/08/2019 20/08/2019 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria realizada o día 13 de agosto de 2019 14/08/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión extraordinaria e urxente realizada o 6 de agosto de 2019 07/08/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local realizada o 3 de xuño de 2019 04/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local que tivo lugar o 31 de maio de 2019. 31/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
DIRECCIÓN DE URBANISMO-XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do expediente de expropiación forzosa para a obtención do solo do sistema xeral viario acción VG 6 " Av. Finisterre 2" do PXOM 12/08/2019 12/09/2019 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
MEDIO AMBIENTE. Revogación autorización uso huertos urbanos Agra del Orzán, Novo Mesoiro e Eirís 16/08/2019 30/08/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos que se entregaron na Policía Local da Coruña entre 0 31 de xulo e o 6 de agosto de 2019 09/08/2019 19/08/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de pbxentos perdidos que se entregaron na Policía Local da Coruña entre el 24 e 30 de xullo de 2019 06/08/2019 19/08/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social de emancipación para o exercicio 2019. 29/01/2019 30/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Certificación de acordos adotados pola XGL na sesión ordinaria de 14.12.208 05/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
SERVIZO DE ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONÓMICOS. Anuncio aprobación inicial expediente M2/2019 de concesión de créditos extraordinarios para recoñecementos extraxudiciais de obrigas, suplemento de crédito e modificación da Relación de Investimentos do Orzamento Xeral de 2019 (prorrogado de 2018) 06/08/2019 27/08/2019 Amosar