Que é o Servizo?

O servizo da Oficina Virtual do Contribuínte (OVC en diante), pretende unha maior cercanía de a Administración respecto ao cidadán, que somos todos, tentando que sexa fácil e entendible a relación entre ambas as partes. Iso require, por suposto dun esforzo que ha de ser constante por parte desta Administración, con todo también desde aquí quérese facer partícipe á ciudadanía para que, mediante as súas opinións e suxestións colabore na mellora deste Servizo que é o de todos.