Certificado dixital

O certificado dixital ou electrónico é un ficheiro que contén uns datos identificativos (por exemplo NIF ou CIF) e unha información técnica (clave pública), que garante que o certificado pertence á persoa identificada polos datos, mediante introducción da clave persoal e intransferible asociada ao certificado.
Autoridades de Certificación recoñecidas
DGP (Dirección Xeral da Policía)
http://www.dnielectronico.es/
ACCV (Axencia de Tecnología e Certificación Electrónica)
http://www.accv.es