Sede electrónica

20:01:07 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.es*** PROCEDEMENTO EXCEPCIONAL: Achega de documentación PRESCO con problemas técnicosNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Descripción Deberá utilizarse este trámite para presentar EXCLUSIVAMENTE documentos previamente asinados e que non poidan presentarse mediante a emenda ordinaria
Suxeito Persoas soliciltantes de axudas PRESCO que tiveran presentada solicitude previamente, e que teñan problemas para asinar a documentación a achegar
Observacións Habilitouse este trámite vistos os erros producidos ao asinar a presentación de documentos emitidos e asinados pola Seguridade Social e Axencia Tributaria

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud: Solicitude Obrigatorio Telemática

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática