Sede electrónica

05:34:25 coruna.es > Inicio > Catálogo de servizos e solicitudes

coruna.esCatálogo de servizos e solicitudes

Procura de procedementos
  •  

SOLICITUDE XERAL

Descrición Nivel modernización
Solicitude xeral Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Acto de trámite de presentación de documentación e/ou alegacións a un expediente Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Admisión en Escolas Infantís Municipais Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Axudas PRESCO. Empresa, comercio e cultura

Descrición Nivel modernización
Emenda solicitudes PRESCO e aportación de documentación (SO PARA EMPRESAS, COMERCIOS E ESTABLECEMENTOS EN XERAL) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

*** PROCEDEMENTO EXCEPCIONAL: Achega de documentación PRESCO con problemas técnicos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Ayudas de creación artística para artistas individuales empadronados Concello Coruña año 2020 (Eje 3 PRESCO) Información Presencial

Nivel de modernización 1. Información

Xustificación subvencións PRESCO (SO PARA EMPRESAS, COMERCIOS E ESTABLECEMENTOS EN XERAL) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Axudas Sociais

Descrición Nivel modernización
Ayudas bonotaxi Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Emerxencia Social Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Servizo de axuda no fogar de libre concurrencia (SAD básico) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Servizo de teleasistencia domiciliaria Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

SOLICITUD BECA COMEDOR 2021 Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitud de beca comedor Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Subvenciones destinadas a actividades de interés social en materia de Igualdad y Diversidad Información Tramitar

Nivel de modernización 1. Información

Subvenciones para el mantenimiento de taxis adaptados a personas con discapacidad Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para actividades ou proxectos de interese social Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Beneficios fiscais

Descrición Nivel modernización
Beneficios fiscales IBI Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Beneficios fiscales IVTM Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Cemiterios

Descrición Nivel modernización
Cambio de titularidade de instalacions funerarias Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Consumo

Descrición Nivel modernización
Reclamacións ante a O.M.I.C Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Deportes

Descrición Nivel modernización
Becas deportivas para deportistas individuais 2021 Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de uso puntual de instalacións para eventos e outras actividades deportivas Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Subvencións para entidades deportivas 2021 Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Padrón municipal

Descrición Nivel modernización
Solicitude de certificado de empadroamento de todos os inscritos, con certificado dixital Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Solicitude de certificado de empadroamento individual, con certificado dixital Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Solicitude de envío postal de certificado de empadroamento (realización sen certificado electrónico, nin DNIe). Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Participación

Descrición Nivel modernización
Concesión de subvencions para para apoiar o funcionamento das asociacións veciñais Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Concesión de subvencions para asociacions veciñales para programas, proxectos e actividades Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

REMAC - Rexistro Municipal de Asociaciones da Coruña Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de autorización de uso puntual dos espazos TEUs: Faro de Oza e Ribeira Sacra 15 e 17 Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Subvenciones dinamización asociaciones vecinales Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Persoal

Descrición Nivel modernización
CONCURSO ORDINARIO, C.E. 1/19 Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Axudas do Fondo de Acción Social para persoal ao servizo Concello A Coruña Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Participación en probas selectivas para a cobertura de prazas vacantes Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Procedimientos de provisión temporal Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Provisión de puestos de trabajo por libre designación Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Procedementos xerais

Descrición Nivel modernización
Cambio ou renovación de perfil de Tarxeta Millennium Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Petición de información obxectos perdidos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Presentación de oferta contrato menor Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Presentación suxestións e reclamacións. Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Reclamación de responsabilidade patrimonial da administración Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de acceso á información Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de alta e modificación de datos da tarxeta cidadá. Tarxeta Millennium Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de Participación Cidadá no Pleno Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Protección de datos de carácter persoal

Descrición Nivel modernización
Solicitude de acceso a datos de carácter persoal Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de cancelación de datos de carácter persoal Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de oposición de datos de carácter persoal Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de rectificación de datos de carácter persoal Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Servizos de medio ambiente - sanidad

Descrición Nivel modernización
Solicitude de inscrición de animal potencialmente perigoso no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Autorización reparto publicidade Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Casa de Acollida de Animais Domésticos Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Expedientes de solares Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Hortos urbanos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Permiso de verteduras Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Prevención de incendios Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Sancionador por infracción ordenanza xestión residuos e limpeza viaria Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude de licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Servizos económicos

Descrición Nivel modernización
Declaración responsable e solicitude de devolución polo cesamento de actividade por mor de resolucións administrativas (Mod. 118) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Devolución por rateo da taxa de lixo cesamento de activ. por mor da declaración do primeiro estado de alarma do 2020 (Mod. 117) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Xestión Censal de recollida de basura industrial ou vados Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Reclamación económico-administrativa polo procedemento abreviado Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Reclamación económico-administrativa polo procedemento xeral Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de duplicados de recibos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Trámites procedimiento control financiero de subvenciones Información Tramitar

Nivel de modernización 1. Información

Variacións de datos en padróns fiscais Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Tráfico

Descrición Nivel modernización
Autorizacións de transporte pesado Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Petición de copia de atestado de tráfico Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude acompañamento policial Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude permiso municipal de taxista Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Transportes

Descrición Nivel modernización
Subvencions de apoio ao sector do taxi Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Urbanismo e Vivenda

Descrición Nivel modernización
Axudas á rehab. de edif. e viv. nos ARIs Grupo de Viv. María Pita en Labañou, Ventorrillo-Casas de Franco, e Casco Histórico Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Presentación de Informe de Inspección Técnica de Edificios (ITE) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude inicial de axudas para a mellora da eficiencia e a accesibilidade en edificios de vivendas Información Presencial

Nivel de modernización 1. Información

Enmendas axudas para a mellora da eficiencia e a accesibilidade en edificios de vivendas Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Vías Públicas

Descrición Nivel modernización
Actuacions na via publica Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Licenza valos, andamios e casetas obra Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Prazas de aparcamento de discapacitados Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Rodaxes cinematográficas sinxelas: comunicación Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Rodaxes cinematográficas: solicitude de permiso Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público para nova solicitude Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público para a renovación dunha terraza xa autorizada Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de autorización de acometida á rede de sumidoiros Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de licenza de reserva de espazo temporal de vía pública Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de licenza de gabia Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Lenda

Nivel de modernización

  • Nivel de modernización 1. Información Nivel 1. Información
  • Nivel de modernización 2. Descarga de formularios Nivel 2. Descarga de formularios
  • Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica Nivel 3. Iniciación electrónica
  • Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica Nivel 4. Tramitación electrónica
  • Nivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado Nivel 5. Proactivo / Automatizado