Sede electrónica

06:51:07 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.es



Publicación de taboleiro

Información
Título CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo á resolucións ditadas nos procedementos BS650A e BS650G
Data publicación 06/06/2019
Data fin 27/06/2019

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición Selo de publicación Ficheiro
1559734932000 Documentación adicional Descargar