Sede electrónica

23:31:40 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.esPublicación de taboleiro

Información
Título DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA NA CORUÑA. Anuncio sobre incoación de expedientes de investigación sobre cinco l fincas incluídas no Proxecto de Reparcelamento, sector S-10 Parque Ofimático.
Data publicación 21/12/2018
Data de publicación en Boletín 14/12/2018
Data fin 14/01/2019

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición [gl] Sello de publicación [gl] Fichero
1545312225000 Documentación adicional Descargar