Sede electrónica

23:05:06 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.esPublicación de taboleiro

Información
Título XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 28 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, elementos auxiliares, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa..
Contido EDICTO
Data publicación 17/11/2020
Data fin 29/12/2020

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición Selo de publicación Ficheiro
1605618709000 CERTIFICACION Descargar
1605618709000 EDICTO Descargar