Sede electrónica

22:36:26 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.esPublicación de taboleiro

Información
Título XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 32 reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local con depósitos e aparellos distribuidores de combustible e, en xeral, de calquera artigo ou mercancía; así como polo aproveitamento especial do dominio público local derivado da utilidade asociada a instalación de depósitos, aprellos distribuidorees, caixeiros e outros elementos similares con acceso o frente a vías públicas ou outros terreos
Data publicación 13/11/2020
Data fin 29/12/2020

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición Selo de publicación Ficheiro
1605275419000 ANUNCIO Descargar
1605617449000 CERTIFICACION Descargar