Sede electrónica

22:46:33 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.esPublicación de taboleiro

Información
Título XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 4 reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamiento de licenzas de apertura de establecementos
Data publicación 13/11/2020
Data fin 29/12/2020

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición Selo de publicación Ficheiro
1605272379000 ANUNCIO Descargar
1605617045000 CERTIFICACION Descargar