Sede electrónica

11:59:25 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.esPublicación de taboleiro

Información
Título CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social polo que se notifican ás reclamacións ditadas no procedemento BS650G
Data publicación 28/07/2020
Data fin 17/08/2020