Sede electrónica

21:09:24 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
GOBERNO DO PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Anuncio relativo á infracción de orde social da empresa Mys Infoventa de Servicios y Marketing, S.L. Expediente 2018/034233 19/06/2019 03/07/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a requirimentos de documentación de procedementos de AIS (Axudas de Inclusión Social) expediente BS618D15030000719 e catro mais 18/06/2019 09/07/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a requirimentos de documentación de procedementos de RISGA (trámite inicial) expediente BS626F15030000419 e catro mais 18/06/2019 09/07/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a requirimentos de documentación de procedementos de RISGA expediente BS626F15030002918 e outros 18/06/2019 09/07/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVIENDA. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. Anuncio relativo á lista provisional de adxudicatarios e reserva na selección de vivendas de promoción pública en segundas adxudicacións no Concello da Coruña. 11/06/2019 01/07/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo á resolucións ditadas nos procedementos BS650A e BS650G 06/06/2019 27/06/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo aos actos administrativos ditados nos procedementos BS650A e BS650G. 06/06/2019 27/06/2019 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
XULGADO PRIMEIRA INSTANCIA Nº 4. Declaración de falecemento de Don Arturo Maceiras Fernández (0000373/2019) 28/05/2019 25/06/2019 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE VÍCTOR JOSÉ PEÓN RAMA. Anuncio relativo á formación de inventario da herdenza de dona María Mercedes Agra Ramírez 30/05/2019 01/07/2019 Amosar