Sede electrónica

04:20:28 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA. Zona de recaudación de Ourense. Anuncio relativo a procedementos de constrinximento e emprazamento aos interesados exp. 17749699R e 94 máis 01/07/2020 03/08/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE FACENDA. Anuncio relativo á declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de Josefa Emilia Lores Iglesias 20/05/2020 13/07/2020 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTAIRA RAULGERARDO MUÑOZ MAESTRE. Anuncio relativo a formación de inventario notarial da herdanza de Dona Josefa Rey Moure. 06/07/2020 06/08/2020 Amosar
NOTARIA RAÚL GERARDO MUÑOZ MAESTRE. Anuncio relativo a declaración de herdeiros abintestato de Doña Concepción Otero Guerra 11/06/2020 13/07/2020 Amosar