Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Acordo relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social. Interesado: Mª Susana Alvarellos Bermúdez e outros. 16/03/2018 09/04/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Acordo relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social. Interesado: José Manuel Iglesias Fernández. 16/03/2018 09/04/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. Emprazamento a persoas interesadas (Laura Mª López Mata e outros), para a notificación de resolucións de suspensión do dereito á renda básica de emancipación. 14/03/2018 27/03/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Notificacións a Mirely Canario Gamarra e outros, de requirimentos de documentación en procedementos de RISGA. 14/03/2018 04/04/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Acordo relativo á resolución dos recursos de alzada interpostos por Mª del Mar Silva Iglesias e por Sonia Mª Tesouro Fernández nos expedientes 15030029615 e 15030035716 respectivamente. 09/03/2018 02/04/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Cédula de notificación de acordo que fixa o prezo xusto de varios predios afectados pola expropiación para o proxecto 01663. Autovía Carballo-Baio Norte. Corredor Baio Norte- Sta Irene. Traballos Baio Norte-Berdoias. Crave AC/10/140.01.75 Expediente 2017000530. Interesada: Carmen Martínez Cambre. 09/03/2018 09/04/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. AXENCIA TURISMO DE GALICIA. Cédula de notificación a Antonio García Díaz, titular do establecemento de café-bar denominado Pub Peoples, relativa á resolución do expediente sancionador AC-181/2017 09/03/2018 02/04/2018 Amosar
XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Cédula de notificación de acordo de fixación de precio xusto de varios predios (expediente 2017000501, vía de alta capacidade Carballo-Berdoias. Clave: AC/06/140.01.75-PC). Interesados: Ricardo Monterroso Macerias e outros. 07/03/2018 09/04/2018 Amosar
XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Cédula de notificación de acordo que fixa o prezo xusto de varios predios afectados pola expropiación para o proxecto 01616, Vía de alta capacidade Carballo-Berdoias. Crave AC/06/140.01.75 Expediente 2017000626. Interesado: Juan Luís López-Rioboo Latorre. 07/03/2018 09/04/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Notificación de acordo que fixa o prezo xusto de varios predios afectados pola expropiación para o proxecto 01616, Vía de alta capacidade Carballo-Berdoias. Clave AC/06/140.01.75. Expediente 2017000564 Interesado: Ramona Tuña Sillero. 07/03/2018 09/04/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Resolucións ditadas en procedementos de AIS (axudas de inclusión social). Interesados: Mª Luisa dos Anjos Moreno e outros. 28/02/2018 21/03/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Resolucións ditadas en procedementos de RISGA. Interesados: Abdelkader Fellah e outros. 28/02/2018 21/03/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN GALICIA-A Coruña. Anexo ao Prego de Condicións de data 15 de setembro de 2017, que rexerá a poxa pública que se celebrará o día 21 de marzopde 2018, referente a bens inmobles propiedade do Estado. 26/02/2018 21/03/2018 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE GUITIRIZ. Acordo de imposición de terceira multa coercitiva por incumprimento de orde de restitución de beirarrúa a D. Antonio Cainzos Moura. Expediente 1066/2016. 22/02/2018 22/03/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE PATRICIA POSSE PAZ. Anuncio de tramitación de acta de declaración de herdeiros abintestado de D. Antonio Martínez Serantes. 23/02/2018 23/03/2018 Amosar