Sede electrónica

00:52:45 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA. Zona de Recadación de Ourense. Anuncio relativo a procedementos de constrinximento pendentes de notificar e emprazamento interesados (01150561D e 181 máis). 15/10/2020 16/11/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. Xurado de Expropiación de Galicia.Cédula do 30 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios, exp. exp. 2019000920 e un máis 08/10/2020 09/11/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. Xurado de Expropiación de Galicia.Cédula do 30 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios, exp. 2020000072 08/10/2020 09/11/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. Xurado de Expropiación de Galicia.Cédula do 30 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios, exp. 2020000058 08/10/2020 09/11/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. Xurado de Expropiación de Galicia.Cédula do 30 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios, exp. 2020000300 08/10/2020 09/11/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. Xurado de Expropiación de Galicia.Cédula do 30 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios, exp. 2020000201 08/10/2020 09/11/2020 Amosar
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 2019001187 E OUTROS 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 201900153 E OUTROS 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 2019001036 E OUTROS 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 2019001391 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS. Xurado de expropiación de Galicia. Anuncio resolución de fixaxión de prezo xusto de varios predios expediente 20190001341. 21/09/2020 21/10/2020 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE D. JOSÉ MANUEL LOIS PUENTE. Anuncio relativo ao expediente de dominio para reanudar o tracto registral interrompido sobre o predio chamado Muiño Carneiro da Coruña 08/10/2020 09/11/2020 Amosar
NOTARÍA DE D. JOSÉ MANUEL LOIS PUENTES.Anuncio relativo ao expediente de dominicio para a inmatriculación da finca urbana solar sito na rúa Manantial número 6 15/07/2020 17/08/2021 Amosar