Sede electrónica

23:30:13 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a requirimentos de documentación de ptocedementos de Axudas de Inclusión Social, exp. BS618D15030006820 18/11/2020 09/12/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a requirimentos de documentación de procedementos de RISGA, exp. BS626F15030013620 e outros 18/11/2020 09/12/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a requirimentos de documentación de procedementos de RISGA, exp. BS626F15030001819 e outros 18/11/2020 09/12/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo ás resolucións ditadas en procedementos de Axudas de Inclusión Social, exp BS618D15030004820 e outro 11/11/2020 01/12/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN. Acordo do 8 de outubro de 2020 que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación nos concellos da Coruña e Arteixo, exp SEM 2015/50 23/10/2020 03/12/2020 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE DEFENSA. Anuncio da poxa (1ª e 2ª) con proposición económica en sobre cerrado do local sito na rúa José Luis Pérez Cepeda 12, 1º da Coruña 24/11/2020 13/01/2021 Amosar
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE NIGRÁN. Anuncio relativo á declaración de vehículos como residuos sólidos úrbanos, matrículas 8837 CSM e 8299 BBP 17/11/2020 07/12/2020 Amosar
Concello de Ciudad Real. Notificación de inicio do expediente sancionador MA-20/195 04/11/2020 Amosar
CIUDAD REAL. Notificación inicio del expediente sancionador MA-20/2020 04/11/2020 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE VÍCTOR JOSÉ PEÓN RAMA. Anuncio relativo á partición da herdanza de dona María de las Mercedes Castro pérez 11/11/2020 12/12/2020 Amosar
NOTARÍA DE D. JOSÉ MANUEL LOIS PUENTES.Anuncio relativo ao expediente de dominicio para a inmatriculación da finca urbana solar sito na rúa Manantial número 6 15/07/2020 17/08/2021 Amosar