Sede electrónica

23:00:10 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 2019001187 E OUTROS 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 201900153 E OUTROS 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 2019001036 E OUTROS 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
Xurado de expropiación de Galicia.Anuncio resolución de fixación de precio xusto de varias fincas expediente 2019001391 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS. Xurado de expropiación de Galicia. Anuncio resolución de fixaxión de prezo xusto de varios predios expediente 20190001341. 21/09/2020 21/10/2020 Amosar
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA. Anuncio de incoación do expediente sancionador número AC.015/2020, por infracción leve en materia de turismo 15/09/2020 05/10/2020 Amosar
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA. Instituto Galego da Vivenda e Solo. Anuncio relativo á lista de adxudicatarios provisional do proceso de seleción en segundas adxudicacóns, quenda mobilidade reducida, de vivendas de promoción pública no Concello da Coruña 11/09/2020 01/10/2020 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE D. JOSÉ MANUEL LOIS PUENTES.Anuncio relativo ao expediente de dominicio para a inmatriculación da finca urbana solar sito na rúa Manantial número 6 15/07/2020 17/08/2021 Amosar