Sede electrónica

23:31:50 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a resolucións ditadas en procedementos de RISGA (Exp.BS626f15030002517 y otros). 20/09/2019 10/10/2019 Amosar
CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL. Anuncio relativo á notificación das resolucións ditadas nos procedementos BS650A e BS650G 19/09/2019 09/10/2019 Amosar
CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL. Anuncio relativo a notificación dos actos administrativos ditados no procedemento BS650A. 19/09/2019 09/10/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. SERVIZO DE PRESTACIÓNS, INCLUSIÓN E INMIGRACIÓN. Resolución de recursos de alzada en procedementos de RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) e AIS (Axudas de Inclusión Social). Expediente BS626F15030009415 e outro 04/09/2019 24/09/2019 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE CHURRIANA DE LA VEGA. Notificación de iniciación de expedientes sancionadores en materia de tráfico 16/09/2019 04/10/2019 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL LOIS PUENTE. Edicto relativo a expediente de dominio para a inmatriculación da casa número 109 do lugar de Palavea promovido por D. Humberto López Prieto 19/09/2019 21/10/2019 Amosar