Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA. Anuncio relativo a notificación das resolucións de suspensión do dereito á Renda Básica de Emancipación a C.A.C.G. e outros. 13/11/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. Axencia turismo de Galicia. Cédula de notificación pola que se concede audiencia aos interesados en procedementos de baixa e cancelación da inscrición no Rexistro de Empresas e actividades Turísticas. 08/11/2018 28/11/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA. Anuncio da Demarcación de costas de Galicia relativo aos servizos de tempada nas praias da provincia da Coruña correspondentes ao ano 2019. 16/11/2018 21/12/2018 Amosar
MINISTERIO DE FACENDA. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN GALICIA. Anuncio relativo a segunda poxa de bens inmobles situados en diversos municipios da provincia da Coruña (expediente CIBI 2017 015 00204 e outros). 23/10/2018 21/11/2018 Amosar
MINISTERIO DE DEFENSA. Anuncio da poxa pública (primeira) con proposición económica en sobre pechado da propiedade solar rúa Adelaida Muro 24 da Coruña. 16/10/2018 18/01/2019 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
DEPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Anuncio de citación de comparecencia a Frigoríficos do Noroeste SA. Documento R8 400806996 1U. 09/11/2018 29/11/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Edicto de venda por xestión directa de bens sen enajenar tras a celebración de poxa pública expediente 2013 EXP35024732. 19/07/2018 03/12/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 04/07/2018 03/12/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA NÚMERO 1 DA CORUÑA. Anuncio relativo á tramitación da declaración de falecemento 0000822/2018 de Jesús Severino Guerreiro Pastur. 26/10/2018 26/11/2018 Amosar
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL LOIS PONTE. Tramitación, a instancia de "Urbanización El Paraíso SL", de expediente para acreditar o exceso de cabida do predio rexistral 2352 do Rexistro da Propiedade nº3. 21/11/2018 21/12/2018 Amosar
NOTARÍA DE VÍCTOR JOSÉ PEÓN RAMA. Anuncio relativo ao expediente de continuación de tracto sucesivo promovido por Dores Martínez Vázquez. 15/11/2018 17/12/2018 Amosar
NOTARÍA DE MANUEL MARIÑO VILA. Anuncio relativo a expediente de formación de inventario para o exercicio do dereito de deliberar en relación co falecemento de don Luís Manuel Boedo Ossorio. 06/11/2018 07/12/2018 Amosar
NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ. Anuncio relativo ao expediente de dominio para inmatriculación de exceso de cabida de leira a instancia de María del Carmen Matos Morales. 31/10/2018 30/11/2018 Amosar