Sede electrónica

21:23:13 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Requirimentos de documentación de procedementos de RISGA. Expediente BS626F15030008818 e outros 14/11/2019 04/12/2019 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Edicto relativo á resolución dos recursos de alzada en procedementos de RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) e AIS (Axudas de Inclusión Social) Expediente BS626F15030071518 e outro 14/11/2019 04/12/2019 Amosar
CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL. Resolucións ditadas en procedementos de RISGA (Exp. BS626F15030000618 e outros) 11/11/2019 29/11/2019 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Requirimentos de documentación de procedementos de RISGA (trámite inicial). Expediente: BS626F15030033419 e outros 11/11/2019 29/11/2019 Amosar
AXENCIA TURISMO DE GALICIA. Anuncio relativo á notificación da incoacción do expediente sancionador número AC-115/2019 11/11/2019 29/11/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOVILIDADE. Augas de Galicia. Anuncio de información pública relativo á autorización de obras para poliduto G50 no lugar de Nostián da Coruña DH.W15.666657 06/11/2019 03/12/2019 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN GALICIA. Información pública relativa aos servizos de temporada nas praias da provincia da Coruña correspondentes ao ano 2020. 20/11/2019 27/12/2019 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar