Sede electrónica

10:04:35 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Edicto relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos BS650A e BS650G 18/07/2019 08/08/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Edicto relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican os actos administrativos ditados nos procedementos BS650A e BS650G 18/07/2019 08/08/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Edicto relativo á resolución de recursos de alzada en procedementos de RISGA e AIS (Expediente BS626F15030009415 e outro máis) 15/07/2019 05/08/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Acordo relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican os actos administrativos ditados nos procedementos BS650A e BS650G 11/07/2019 01/08/2019 Amosar
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS E MOBILIDADE. Anuncio relativo a Exp. de Expropiación Forzosa N/AC/95.4 "Proxecto de construcción da estrada Pocomaco-Zapateira" 10/07/2019 07/08/2019 Amosar
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA. ZONA DE RECADACIÓN DE OURENSE. ANUNCIO DE PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO EXP.: 2018/32/000/02802 E OUTROS. 26/06/2019 26/07/2019 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Anuncio de cobranza relativo aos recibos do IAE 2019. 18/07/2019 02/09/2019 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIA VICTOR PEON RAMA.Exp. de reanudación de tracto sucesivo rexistral e de rectificación descritiva de finca promovido por Celia e Eduardo Díaz Bello 10/07/2019 12/08/2019 Amosar