Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 13 de xullo de 2018. 17/07/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local o 10 de xullo de 2018, ás 11.45 horas. 10/07/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 29 de xuño de 2018. 10/07/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria do 8 de maio de 2018. 09/05/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
MEDIO AMBIENTE. Resolución pola que se autoriza o uso das parcelas e mesas de cultivo das hortas urbanas . 19/07/2018 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados do día 11 ao 17 de xullo de 2018. 19/07/2018 30/07/2018 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados do día 4 ao 5 de xullo e do 6 ao 10 de xullo de 2018. 16/07/2018 30/07/2018 Amosar
SERVIZO DE PERSOAL. Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do Concello da Coruña e das súas normas de xestión. 11/07/2018 06/08/2018 Amosar
INFRAESTRUTURAS. Anuncio relativo a notificación expediente 521/2013/1390, deficiencias durante o período de garantía das obras executadas no polígono H3.05 da rúa Valencia. 09/07/2018 20/07/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Resolución pola que se autoriza o uso das parcelas e mesas de cultivo das hortas urbanas de Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 19/06/2018 19/07/2018 Amosar
RECADACIÓN. Anuncio de período de ingreso en voluntaria de taxas de mercados e quioscos do primeiro trimestre de 2018. 12/06/2018 13/08/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Acta do sorteo público da letra que servirá de referencia para a asignación de parcelas e mesas de cultivo das hortas urbanas do Agra do Orzán, Parque de Eirís e Novo Mesoiro. 08/05/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio de corrección de erros da lista definitiva de persoas admitidas para o uso das hortas urbanas do Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 04/05/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para o uso das hortas urbanas da Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 24/04/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar