Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
AUGAS DE GALICIA. Información pública de solicitude de autorización de obras para restauración ambiental do río Mesoiro, no lugar de Feáns, fase I e II. 13/07/2018 10/08/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social a herdeiros de Rey Mirón , Marina. 10/07/2018 31/07/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración. Anuncio relativo a requirimento de documentación de procedementos de RISGA, expedientes 15030009717 e outros. 03/07/2018 23/07/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social relativo a María Mercedes Baneira Fondo e outros. 29/06/2018 19/07/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social relativo a Ivan Doldan Mella 29/06/2018 19/07/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
AXENCIA TRIBUTARIA, DELEGACIÓN ESPECIAL EN CANTABRIA. Anuncio relativo a poxa de bens inmobles sitos en Avda de Rubine nº 17 (6º B e 6º C). 11/05/2018 13/09/2018 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Edicto de venda por xestión directa de bens sen enajenar tras a celebración de poxa pública expediente 2013 EXP35024732. 19/07/2018 03/12/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 04/07/2018 03/12/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE VÍCTOR JOSÉ PEÓN RAMA. Anuncio relativo á tramitación de formación de inventario notarial da herdanza de Lucila Domínguez Vázquez. 26/06/2018 26/07/2018 Amosar