Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ÁREA DE EMPREGO E ECONOMIA SOCIAL. Proposta definitiva de concesión, denegación ou exclusión das solicitudes de subvención destinada a entidades públicas sen ánimo de lucro e de carácter empresarial que desenvolvan proxectos de promoción económica (Ref. 602017001). 14/11/2017 27/11/2017 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria e orde do día da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local que terá lugar o 14 de novembro de 2017 13/11/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 9 de outubro de 2017. 02/11/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria o 11 de outubro de 2017 18/10/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria o 6 de outubro de 2017 16/10/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria o 22de septiembre de 2017 06/10/2017 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Xeral de Recadación 30/10/2017 13/12/2017 Amosar
HACIENDA Y GESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018.\FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial da modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio 2018. 24/10/2017 05/12/2017 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
SERVIZO DE DEPORTES. Trámite de corrección de solicitudes para participar na convocatoria de uso de instalacións deportivas con patrocinio municipal. (2017-2018). 22/11/2017 05/12/2017 Amosar
RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedemento de devolución de ingresos. Interesados: Mª Ángeles Bada Castro e outros. 16/11/2017 30/11/2017 Amosar
RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de devolución de ingresos. Interesado Juan Anxo Vilariño Alonso. 16/11/2017 15/12/2017 Amosar
RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos. Interesados: José Abeijón Vela e outros. 16/11/2017 30/11/2017 Amosar
FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial dos acordos de imposición e ordenación de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios. 24/10/2017 05/12/2017 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2017 11/01/2017 30/11/2017 Amosar