Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Bolsas Comedor. Lista de solicitudes admitidas e desestimadas condicionada á aprobación da ampliación do programa pola Xunta de Goberno Local, que terá lugar o vindeiro venres día 22 de setembro. 19/09/2017 09/10/2017 Amosar
XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Adopción de medida provisional sobre expedientes relativos ao programa "Comedores escolares curso 2017-2018". 11/09/2017 11/10/2017 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de 15 de setembro de 2017. 20/09/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados en Pleno extraordinario do 18 de setembro de 2017. 20/09/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria o 8 de septiembre de 2017 18/09/2017 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
Bando que regula as actividades estivais referidas a grelladas, churrascadas, sardiñadas e similares, e as actividades das festas de San Xoan. 14/06/2017 02/10/2017 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
ÁREA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN. SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación das matrículas fiscais ano 2017 do Imposto sobre actividades económicas, taxa de lixo, taxa de entrada de vehículos, taxa de cemiterios e taxa de ocupación de terreos de uso público con depósitos e aparellos distribuidores. 15/09/2017 16/10/2017 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre os días 6 e 12 de setembro de 2017 13/09/2017 25/09/2017 Amosar
TESOURERÍA. Conta Xeral do exercicio 2016 11/09/2017 11/10/2017 Amosar
TESORERIA. Departamento de Recadación. Anuncio relativo a notificación de proposta de resolucións en devolución de ingresos.ID:N1700555575 07/09/2017 21/09/2017 Amosar
TESORERIA. Departamento de Recadación. Anuncio sobre resolucións de recursos de reposición. ID: N1700555582 07/09/2017 21/09/2017 Amosar
TESORERIA. Departamento de Recadación. Anuncio relativo a notificación de dilixencias de embargo de contas abertas en entidades de depósito. ID:N1700555589 07/09/2017 21/09/2017 Amosar
TESORERIA. Departamento de Recadación. Anuncio relativo a notificación de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos. ID:N1700555570 07/09/2017 21/09/2017 Amosar
TESORERIA. Departamento de Recadación. Anuncio sobre resolucións ditadas en procedementos de adiamento/fraccionamiento de pago de débedas. ID:N1700555600 07/09/2017 21/09/2017 Amosar
TESORERIA. Departamento de Recadación. Anuncio sobre requirimentos en procedementos de solicitudes de adiamento/fraccionamiento de pago de débedas.ID:N1700555594 07/09/2017 21/09/2017 Amosar
AREA DE XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Anuncio relativo a padrón fiscal do exercicio 2017 sobre taxa por prestación de servizos domiciliarios. 06/09/2017 05/10/2017 Amosar
TESORERIA. Anuncio relativo a calendario de ingreso en voluntarias das Taxas por prestación dos servizos do catálago de servizos de axuda a domicilio 04/09/2017 04/10/2017 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio relativo á recadación do Imposto sobre Actividades Económicas e Taxas do exercicio 2017 04/09/2017 04/10/2017 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2017 11/01/2017 30/11/2017 Amosar