Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Resolucións relativas a expedientes de RISGA nº 15030000116 e outros. Interesados: Moisés Escudero Barrul e outros. 16/05/2018 06/06/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. AXENCIA TURISMO DE GALICIA. ÁREA PROVINCIAL DA CORUÑA. Cédula de notificación a "Área Club Sección Hosteleira SL" titular do café-bar denominado "Le Club" de resolución de expediente AC-207/2017. 07/05/2018 28/05/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. AXENCIA TURISMO DE GALICIA. ÁREA PROVINCIAL DA CORUÑA. Cédula de notificación a "O Pote de Santa Cruz SL" titular do restaurante denominado "O Lagar de Santa Cruz" de resolución de expediente AC-243/2017. 07/05/2018 28/05/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
AXENCIA TRIBUTARIA, DELEGACIÓN ESPECIAL EN CANTABRIA. Anuncio relativo a poxa de bens inmobles sitos en Avda de Rubine nº 17 (6º B e 6º C). 11/05/2018 13/09/2018 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. Anuncio de subasta pública de bienes. Expediente 2014EXP35002959. Deudor: FERUELTE SL.\DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Anuncio de poxa pública de bens. Expediente 2014 EXP35002959. Debedor: FERUELTE SL. 21/05/2018 27/06/2018 Amosar
CONCELLO DE MIÑO. Notificación a Josefa Amado Amado relativa á resolución nº 798/2017. 15/05/2018 05/06/2018 Amosar
CONCELLO DE MIÑO. Notificación a Concepción Vilariño López da resolución nº 762/2017 ditada polo Concelleiro delegado da área de Urbanismo, Medio Ambiente, Facenda e Persoal. 11/05/2018 01/06/2018 Amosar
CONCELLO DE GUITIRIZ. Resolución pola que se cambia por terceira vez, a data de execución subsidiaria da restitución de beirarrúa. Expediente 1066/2016. Interesado: Antonio Cainzo Moura. 02/05/2018 30/05/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIA DE Mª MERCEDES BERMEJO PUAR. Anuncio relativo a inicio de expediente de formación de inventario da herdanza de D. Juan Lamas Senra. 11/05/2018 01/06/2018 Amosar
NOTARÍA FONSECA 6 SC. Anuncio relativo ao expediente de formación de inventario notarial da herdanza de don José Ángel Graña Crecente. 26/04/2018 28/05/2018 Amosar
NOTARÍA DE MIGUEL A. HORTIGÜELA ESTURILLO. Anuncio relativo ao expediente de formación de inventario notarial da herdanza de Juan José Cao Goás. 16/04/2018 10/07/2018 Amosar