Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a notificacións de resolucións de procedementos de RISGA de Luz Aide Trejos Trejos e outros. 19/10/2018 09/11/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE FACENDA. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN GALICIA. Anuncio relativo a segunda poxa de bens inmobles situados en diversos municipios da provincia da Coruña (expediente CIBI 2017 015 00204 e outros). 23/10/2018 21/11/2018 Amosar
MINISTERIO DE DEFENSA. Anuncio da poxa pública (primeira) con proposición económica en sobre pechado da propiedade solar rúa Adelaida Muro 24 da Coruña. 16/10/2018 18/01/2019 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Edicto de venda por xestión directa de bens sen enajenar tras a celebración de poxa pública expediente 2013 EXP35024732. 19/07/2018 03/12/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 04/07/2018 03/12/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL A Coruña. Lista provisional de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 19/10/2018 02/11/2018 Amosar
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ. Anuncio relativo expediente de formación de inventario notarial da herdanza de D. Amador Díaz Pascual. 11/10/2018 12/11/2018 Amosar
NOTARÍA DE MARIA MERCEDES BERMEJO PUMAR. Anuncio relativo a expediente de formalización de inventario de bens de Dª Elicena Chiarroni Lage. 05/10/2018 05/11/2018 Amosar
NOTARÍA DE JUAN CORA GUERRERO. Inicio de expediente para la declaración de herederos abintestato de D. Jaime Gacía Calvo.\NOTARÍA DE JUAN CORA GUERREIRO. Inicio de expediente para a declaración de herdeiros ab intestato de D. Jaime Gacía Calvo. 28/09/2018 29/10/2018 Amosar