Sede electrónica

18:52:13 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. Anuncio relativo á lista de reservas do proceso de selección de persoas adxudicatarias de vivendas de promoción pública en segundas adxudicacións no Concello da Coruña 04/05/2021 26/05/2021 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio realtivo a requirimento de documentación de procedementos de RISGA expediente BS626F15030005420 e outros 26/04/2021 18/05/2021 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio realtivo a requirimento de documentación de procedementos de AIS expediente BS618D15030011420 e outros 26/04/2021 18/05/2021 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a resolucións dos recursos de alzada en procedementos de RISGA expediente BS626F15030019320 26/04/2021 18/05/2021 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº MA-20/200 E MA-20/195 25/02/2021 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a Xurado anos 2021 e 2022 27/01/2021 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA ENRIQUE SANTIAGO RAJOY FEIJOO. Anuncio expediente de adveración do testamento ológrafo de dona Guadalupe Rodríguez Castro. 06/05/2021 07/06/2021 Amosar
NOTARÍA MARÍA ISABEL LOURO GARCÍA. Anuncio relativo ao expediente de reanudación de tracto sucesivo interrompido da finca rexistral número 12083 inscrita no Rexistro de la Propiedade de Xinzo de Limia 30/04/2021 19/05/2021 Amosar

Tesourería Xeral da Seguridade Social

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL DA CORUÑA. Anuncio subasta pública dunha vivenda propiedade da TGSS sita na Avenida de Monelos, torre 2, 4º B da Coruña 11/05/2021 26/05/2021 Amosar