Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DO MAR. Bases para a selección e contratación de persoal laboral na Asociación Grupo de Acción Local do sector pesqueiro Golfo Ártabro Sur. 08/08/2018 30/08/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE ECONOMIA. Acordo de levantamento de actas previas á ocupación de bens afectados pola instalación dun poliduto nos Concellos de Arteixo e A Coruña (expediente SEM 2015/50). 20/07/2018 14/09/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE FACENDA. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN GALICIA. Anuncio relativo a poxa de bens inmobles situados en diversos municipios da provincia da Coruña (expediente CIBI 2017 015 00204 e outros). 23/07/2018 17/10/2018 Amosar
AXENCIA TRIBUTARIA, DELEGACIÓN ESPECIAL EN CANTABRIA. Anuncio relativo a poxa de bens inmobles sitos en Avda de Rubine nº 17 (6º B e 6º C). 11/05/2018 13/09/2018 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
DEPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Notificación de requirimentos expedientes 01 840105117 31 e R8 396950404 0B. 30/07/2018 20/08/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Edicto de venda por xestión directa de bens sen enajenar tras a celebración de poxa pública expediente 2013 EXP35024732. 19/07/2018 03/12/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 04/07/2018 03/12/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE MIGUEL A. HORTIGÜELA ESTURILLO. Anuncio relativo ao comezo da acta notarial para partición da herdanza de dona Emma Elvira Espinosa Pérez Alcalde. 14/08/2018 25/09/2018 Amosar
NOTARÍA DE ANDRÉS ANTONIO SEXTO PRESAS. Anuncio relativo á tramitación de expediente de dominio para a continuación de tracto interrompido de leira sita en Parroquia de Elviña. Ref. Catastral 8583101 NH4988 S0001TI. 24/07/2018 22/08/2018 Amosar