Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
IGUALDADE E DIVERSIDADE. Convocatoria específica para a concesión de subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do Excmo. Concello da Coruña (exercicio 2017). 18/04/2018 03/05/2018 Amosar
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA. Convocatoria de concesión de subvencións para apoiar o funcionamento das asociacións veciñais do Excmo. Concello da Coruña (exercicio 2018). Convocatoria gastos xerais de funcionamento. Ref. 802018002 16/04/2018 16/05/2018 Amosar
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA. Convocatoria de concesión de subvencións para asociacións veciñais do Excmo. Concello da Coruña (exercicio 2018). Convocatoria para programas, proxectos e actividades. Ref. 802018001. 16/04/2018 16/05/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local o 20 de abril de 2018 ás 10.30 horas. 19/04/2018 20/04/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Estatística e Padrón

Título Data publicación Data fin
UNIDADE DE ESTATÍSTICA E PADRÓN. Decreto de declaración de caducidade de inscricións en padrón municipal, de estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente, por non presentar a renovación de inscrición padronal transcorrido o prazo de 2 anos desde a súa alta. Interesados: Abdelkader Abbad e outros. 11/04/2018 02/05/2018 Amosar
UNIDADE DE ESTATÍSTICA E PADRÓN. Anuncio relativo á incoación de expedientes para dar de baixa no padrón de habitantes aos cidadáns da UE e de estados parte no acordo sobre o espazo económico europeo, cidadáns posuidores de cartón de residencia de réxime comunitario ou autorización de residencia permanente que se relacionan. Interesados: Marilena Aboaice e outros. 11/04/2018 02/05/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Anuncio de ampliación de prazo de ingreso en voluntaria de taxas de mercados e quioscos, 3º trimestre de 2017. 28/03/2018 30/04/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar