Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria e orde do día da sesión extraordinaria do Pleno que terá lugar o 21 de novembro de 2017 20/11/2017 21/11/2017 Amosar
ÁREA DE EMPREGO E ECONOMIA SOCIAL. Proposta definitiva de concesión, denegación ou exclusión das solicitudes de subvención destinada a entidades públicas sen ánimo de lucro e de carácter empresarial que desenvolvan proxectos de promoción económica (Ref. 602017001). 14/11/2017 27/11/2017 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria e orde do día da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local que terá lugar o 14 de novembro de 2017 13/11/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 9 de outubro de 2017. 02/11/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria o 11 de outubro de 2017 18/10/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria o 6 de outubro de 2017 16/10/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria o 22de septiembre de 2017 06/10/2017 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Xeral de Recadación 30/10/2017 13/12/2017 Amosar
HACIENDA Y GESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018.\FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial da modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio 2018. 24/10/2017 05/12/2017 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedemento de devolución de ingresos. Interesados: Mª Ángeles Bada Castro e outros. 16/11/2017 30/11/2017 Amosar
RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de devolución de ingresos. Interesado Juan Anxo Vilariño Alonso. 16/11/2017 15/12/2017 Amosar
RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos. Interesados: José Abeijón Vela e outros. 16/11/2017 30/11/2017 Amosar
FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Aprobación inicial dos acordos de imposición e ordenación de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios. 24/10/2017 05/12/2017 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2017 11/01/2017 30/11/2017 Amosar