Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Bolsas Comedor. Lista de solicitudes admitidas e desestimadas condicionada á aprobación da ampliación do programa pola Xunta de Goberno Local, que terá lugar o vindeiro venres día 22 de setembro. 19/09/2017 09/10/2017 Amosar
XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Adopción de medida provisional sobre expedientes relativos ao programa "Comedores escolares curso 2017-2018". 11/09/2017 11/10/2017 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Anuncio de data de sesión ordinaria do pleno do mes de outubro. 22/09/2017 09/10/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 15 de setembro de 2017. 21/09/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de 15 de setembro de 2017. 20/09/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados en Pleno extraordinario do 18 de setembro de 2017. 20/09/2017 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria o 8 de septiembre de 2017 18/09/2017 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
Bando que regula as actividades estivais referidas a grelladas, churrascadas, sardiñadas e similares, e as actividades das festas de San Xoan. 14/06/2017 02/10/2017 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
ÁREA ECONÓMICA. Expediente M-17/2017 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos e modificación dos Anexos de Investimentos e de Subvencións nominativas do Orzamento 2017. 21/09/2017 11/10/2017 Amosar
ÁREA ECONÓMICA. Expediente M8/2017 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos e modificación do anexo de Subvencións nominativas do Orzamento 2017. 21/09/2017 11/10/2017 Amosar
ÁREA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN. SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación das matrículas fiscais ano 2017 do Imposto sobre actividades económicas, taxa de lixo, taxa de entrada de vehículos, taxa de cemiterios e taxa de ocupación de terreos de uso público con depósitos e aparellos distribuidores. 15/09/2017 16/10/2017 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados entre os días 6 e 12 de setembro de 2017 13/09/2017 25/09/2017 Amosar
TESOURERÍA. Conta Xeral do exercicio 2016 11/09/2017 11/10/2017 Amosar
AREA DE XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Anuncio relativo a padrón fiscal do exercicio 2017 sobre taxa por prestación de servizos domiciliarios. 06/09/2017 05/10/2017 Amosar
TESORERIA. Anuncio relativo a calendario de ingreso en voluntarias das Taxas por prestación dos servizos do catálago de servizos de axuda a domicilio 04/09/2017 04/10/2017 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio relativo á recadación do Imposto sobre Actividades Económicas e Taxas do exercicio 2017 04/09/2017 04/10/2017 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2017 11/01/2017 30/11/2017 Amosar