Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridad Social a Tania Barros Seoane. 22/06/2018 13/07/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración. Anuncio relativo á resolución dos recursos de alzada interpostos por Carlos Oriel Pedroso A Rosa e outros. 20/06/2018 10/07/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración. Anuncio relativo a requirimento de documentación de procedementos de RISGA a Lucía Zabala Durán e outros. 20/06/2018 10/07/2018 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración. Anuncio relativo a requirimento de documentación de procedementos de AIS a Eva Mª Roca Santiuste e outros. 20/06/2018 10/07/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
AXENCIA TRIBUTARIA, DELEGACIÓN ESPECIAL EN CANTABRIA. Anuncio relativo a poxa de bens inmobles sitos en Avda de Rubine nº 17 (6º B e 6º C). 11/05/2018 13/09/2018 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE MIÑO. Notificación a Angel María Ferreiro Ayuso (e outros) da resolución 662/2017 ditada polo concelleiro delegado de Urbanismo. 08/06/2018 28/06/2018 Amosar
CONCELLO DE MIÑO. Notificación a Pedro Durán Meizoso da resolución 654/2017 ditada polo concelleiro delegado de Urbanismo. 08/06/2018 28/06/2018 Amosar
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. Anuncio de subasta pública de bienes. Expediente 2014EXP35002959. Deudor: FERUELTE SL.\DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Anuncio de poxa pública de bens. Expediente 2014 EXP35002959. Debedor: FERUELTE SL. 21/05/2018 27/06/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA JUAN CORA GUERREIRO. Anuncio relativo ao expediente de formación de inventario notarial da herdanza de D. Enrique Luís Yañez Martínez. 18/06/2018 17/07/2018 Amosar