Sede electrónica

22:14:18 coruna.es > Inicio > Detalle publicación

coruna.esPublicación de taboleiro

Información
Título XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da no va ordenanza fiscal 23, reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamentos especiais a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móvil, para o exercicio 2022
Data publicación 09/11/2021
Data de publicación en Boletín 08/11/2021
Data fin 22/12/2021

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición Selo de publicación Ficheiro
1636379088000 ANUNCIO Descargar