Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Traslado da sesión ordinaria do Pleno do 1 de outubro de 2018 ás 17 horas ao día 8 de outubro de 2018 á mesma hora. 19/09/2018 08/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 7 de setembro de 2018. 11/09/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria realizada o 31 de agosto de 2018. 07/09/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial do expediente de ordenanzas reguladoras de prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias e modificación de ordenanzas fiscais nº 5 e 7. 09/08/2018 20/09/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Notificación de providencia de prema a 1969 Construcións e Espectáculos SL e outros. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito a Manuel Abad Vidal e outros. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición a Alberto Meijide Fiaño e outro. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición a Sara Mª Ascensión Cotarelo Rodríguez e outros. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de resolución de solicitudes de adiamento/ fraccionamiento de pago de débedas Addelaaziz Tayebi Tayebi. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de adiamentos/ fraccionamiento de pago de débedas a Blas Sport Record SL e outro. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos a María Belén Amigo Castiñeira e outros. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de devolución de ingresos a Rebeca Argigay Pereira e outros. 20/09/2018 04/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar
XUSTICA SOCIAL E COIDADOS. Aprobación de padrón fiscal exercicio 2018. Taxa por prestación de servizos do catálogo de servizos domiciliarios, servizo de axuda a domicilio. 19/09/2018 19/10/2018 Amosar
DEPORTES. Trámite de emenda de solicitudes. Usos das instalacións deportivas municipais 2018-2019. 19/09/2018 02/10/2018 Amosar
GESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial do acordo de imposición e ordenación de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios. 18/09/2018 30/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do segundo trimestre do 2018. 17/09/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio da resolución pola que se autoriza o usos de parcelas e mesas de cultivo das hortas urbanas de Eirís, Novo Mesoiro e Agra do Orzán. 14/09/2018 27/09/2018 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos depositados na oficina xestionada pola Policía Local da Coruña entregados o 7 de setembro de 2018 e o 11 de setembro de 2018. 14/09/2018 24/09/2018 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio relativo á aprobación de matrículas fiscais do exercicio 2018. 12/09/2018 15/10/2018 Amosar
TESOURERÍA.Anuncio relativo ao período de ingreso en voluntaria do imposto sobre actividades económicas e taxas, exercicio 2018. 23/08/2018 24/09/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Resolución pola que se autoriza o uso das parcelas e mesas de cultivo das hortas urbanas . 19/07/2018 Amosar
CULTURA. Bases do I Concurso de Composición de Bandas de Música. 16/07/2018 17/12/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Acta do sorteo público da letra que servirá de referencia para a asignación de parcelas e mesas de cultivo das hortas urbanas do Agra do Orzán, Parque de Eirís e Novo Mesoiro. 08/05/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio de corrección de erros da lista definitiva de persoas admitidas para o uso das hortas urbanas do Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 04/05/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para o uso das hortas urbanas da Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 24/04/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar