Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Notificación de resolución de fijación de prezo xusto expediente 2018000007 Ana María Arias González. 17/09/2018 17/10/2018 Amosar
XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Notificación de resolución de fixación de prezo xusto expediente 2018000276 Avelino Caamaño Rodríguez e outra. 17/09/2018 17/10/2018 Amosar
XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Notificación de resolución de fixación de prezo xusto expediente 2018000580 herdeiros de Manuel Pardo Naveira . 17/09/2018 17/10/2018 Amosar
CONSELLERIA DE FACENDA.Anuncio relativo a declaración de heredera de Cristina Ares Álvarez. 24/08/2018 24/09/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL. Anuncio relativo ao sorteo para a formación das listas de candidatos a xurados que terá lugar o 27 de setembro do 2018, ás 12 horas. 19/09/2018 25/09/2018 Amosar
MINISTERIO DE FACENDA. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN GALICIA. Anuncio relativo a poxa de bens inmobles situados en diversos municipios da provincia da Coruña (expediente CIBI 2017 015 00204 e outros). 23/07/2018 17/10/2018 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE MIÑO. Notificación aos herdeiros de Carmen Pérez Vázquez para que desbrocen e limpen a leira sita en lugar Viadeiro. 10/09/2018 28/09/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Edicto de venda por xestión directa de bens sen enajenar tras a celebración de poxa pública expediente 2013 EXP35024732. 19/07/2018 03/12/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 04/07/2018 03/12/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL LOIS PUENTE. Anuncio relativo ao expediente de dominio para renovar o tracto rexistral sobre a casa sinalada co número 2 do lugar de Eirís de Abaixo. 31/08/2018 Amosar
NOTARÍA DE MIGUEL A. HORTIGÜELA ESTURILLO. Anuncio relativo ao comezo da acta notarial para partición da herdanza de dona Emma Elvira Espinosa Pérez Alcalde. 14/08/2018 25/09/2018 Amosar