Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL. Convocatoria de sesión plenaria de constitución do Consello Sectorial de inclusión social. 14/05/2018 04/06/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 18 de maio de 2018. 22/05/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria do 8 de maio de 2018. 09/05/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 4 de maio de 2018 08/05/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria do 2 de maio de 2018. 04/05/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 20 de abril de 2018. 25/04/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
OFICINA ORZAMENTARIA. Aprobación inicial do expediente modificativo do Orzamento 2018, M1/2018. 14/05/2018 04/06/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Acta do sorteo público da letra que servirá de referencia para a asignación de parcelas e mesas de cultivo das hortas urbanas do Agra do Orzán, Parque de Eirís e Novo Mesoiro. 08/05/2018 Amosar
SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación de padróns do Imposto sobre Bens Inmobles (urbanos e rústicos), exercicio 2018. 07/05/2018 07/06/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio de corrección de erros da lista definitiva de persoas admitidas para o uso das hortas urbanas do Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 04/05/2018 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación das matrículas fiscais correspondentes ao primeiro trimestre do exercicio 2018 polos conceptos de taxas por ocupación de terreos de uso público con quioscos e prestación de servizos en mercados municipais. 30/04/2018 28/05/2018 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para o uso das hortas urbanas da Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís. 24/04/2018 Amosar
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Anuncio do período voluntario de ingreso do Imposto sobre Bens Inmobles, exercicio 2018. 24/04/2018 25/05/2018 Amosar
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en período voluntario de taxas de mercados e quioscos do 4º trimestre de 2017. 20/04/2018 20/06/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar