Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
DEPORTES. Anuncio relativo á proposta de resolución definitiva das subvencións para a promoción e o fomento do deporte 2018. 16/11/2018 29/11/2018 Amosar
EMPREGO E EMPRESA. Anuncio relativo á proposta de resolución definitiva das solicitudes de subvención para o apoio á consolidación de empresas do municipio da Coruña, exercicio 2018 (ref. 602018003). 15/11/2018 28/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 11 de outubro do 2018. 19/10/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria da sesión extraordinaria do Pleno que terá lugar o 26 de novembro de 2018, ás 9.30 horas. 21/11/2018 27/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria o 16 de novembro de 2018. 20/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria realizada o 16 de outubro de 2018. 17/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria e orde do día da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local que terá lugar o 11 de outubro de 2018 ás 14 horas. 10/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
EMPREGO. Anuncio relativo ás bases para a participación no programa de limpeza de fachadas locais. 19/11/2018 19/12/2018 Amosar
TESOURERÍA. Departamento de Recadación. Anuncio relativo á Conta Xeral do exercicio 2017. 09/11/2018 12/12/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar
CULTURA. Bases do I Concurso de Composición de Bandas de Música. 16/07/2018 17/12/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar