Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 9 de outubro de 2017. 02/11/2017 Amosar

Estatística e Padrón

Título Data publicación Data fin
ESTATÍSTICA. Anuncio de incoación de expedientes para dar de baixa no Padrón de Habitantes a cidadáns cuxa notificación non se puido practicar. Interesados: José Ramón Albores Rodríguez e outros 27/11/2017 19/12/2017 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Xeral de Recadación 30/10/2017 13/12/2017 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos. Interesados: Roberto Manuel Cerqueiro Pereiro e outros. 04/12/2017 18/12/2017 Amosar
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición. Interesado: Abdeslam Arifi e outros. 04/12/2017 18/12/2017 Amosar
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de resolución de solicitudes de adiamento/ fraccionamento de pago de débedas. Interesadas: Carolina Isabel Diñeiro Fernández e outra 04/12/2017 18/12/2017 Amosar
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de adiamento/ fraccionamento de pago de débedas. Interesados: Miguel Ángel López Expósito e outros. 04/12/2017 18/12/2017 Amosar
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito. Interesados: 1589 María Pita SC e outros. 04/12/2017 18/12/2017 Amosar
TESOURERÍA. DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos. Interesados: Felipe Gabriel Álvarez Simil e outros. 04/12/2017 18/12/2017 Amosar
RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de devolución de ingresos. Interesado Juan Anxo Vilariño Alonso. 16/11/2017 15/12/2017 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
OFICINA ORZAMENTARIA. Aprobación inicial do expediente M10/2017, de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito e modificación do anexo de investimentos do Orzamento 2017. 27/11/2017 15/12/2017 Amosar