Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Requirimento de documentación de procedementos de RISGA. Interesados: Celina Beatriz Manzanelli e outros. 07/12/2017 29/12/2017 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA. XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Acordo do 28 de setembro de 2017 que fixa o prezo xusto do predio número 14, sito en Bergondo, relativo ao proxecto 01667 (expediente 2017/000602). Interesado: Jesús Pardo Méndez e outros. 01/12/2017 02/01/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA. XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Acordo do 29 de xuño de 2017 que fixa o prezo xusto do predio número 28, sito en Pontedeume, relativa ao proxecto 01547 (expediente 2017/000120). Interesado: Ángeles Prego García 01/12/2017 02/01/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA. XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Acordo que fixa o prezo xusto do predio número 26, (expediente 2017000301). Interesado: Flora Acción Maroño. 01/12/2017 02/01/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA. XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. Acordo do 15 de setembro de 2017 que fixa o prezo xusto do predio número 1078 C, sito en Zas, relativo ao proxecto 01544 (expediente 2017/000250). Interesado: Juan Luís López-Rioboo Latorre 01/12/2017 02/01/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Requirimentos de documentación en procedementos de AIS. Interesados: Mª Luisa dos Anjos Moreno e outros. 29/11/2017 21/12/2017 Amosar
XUNTA DE GALICIA. AXENCIA TURISMO DE GALICIA. Notificación de incoación de expediente AC-207/17 a Area Club Sección Hostelería SL titular do establecemento café-bar denominado Le Club. 24/11/2017 18/12/2017 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Requirimentos de documentación de procedementos RISGA. Interesados: Natalia Madrid Castro e outros. 23/11/2017 15/12/2017 Amosar
GOBERNO DO PRINCIPADO DE ASTURIAS. CONSEJERIA DE SERVIZOS E DEREITOS SOCIAIS. Notificación de resolución de pensión non contributiva. Expte. 33/137-J/15. Mª de los Ángeles Pradera Calatayud. 21/11/2017 13/12/2017 Amosar
JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE SAÚDE. DELEGACION TERRITORIAL DE MÁLAGA. Notificación de resolución expediente 29-000156-17-P, a Dateline S.L, "Amor & Co". 21/11/2017 13/12/2017 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Resolución de recurso de alzada interposto por David Mosquera Barbosa no expediente BS626F15030027616. 21/11/2017 13/12/2017 Amosar
GOBERNO DO PRINCIPADO DE ASTURIAS. CONSEJERIA DE SERVIZOS E DEREITOS SOCIAIS. Notificación de resolución de pensión non contributiva. Expte. 33/163-J/15. José Luis Pastor do Palacio. 21/11/2017 13/12/2017 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL. TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL. UNIDADE DE RECADACIÓN EXECUTIVA 28/01. Poxa de ben inmoble como consecuencia de expediente administrativo de prema seguido contra Vanessa Santiago Otero. 12/12/2017 20/12/2017 Amosar
Anexo ao prego de condicións de data 15 de setembro de 2017, que regira a poxa para celebrar o dia 24 de xaneiro de 2018 (lotes 1 ao 114), referente a bens inmobles propiedade do Estado. 12/12/2017 24/01/2018 Amosar
MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE. DEMARCACIÓN DE COSTAS. Información pública respecto das instalacións de tempada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia da Coruña. Apertura do prazo para a presentación de solicitudes. 02/11/2017 22/12/2017 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE JUAN CORA GUERREIRO. Anuncio sobre formación de inventario da herdanza causada por falecemento de D. Xullo José Martínez Regueira. 06/11/2017 19/12/2017 Amosar