Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a notificacións de resolucións de procedementos de RISGA de Luz Aide Trejos Trejos e outros. 19/10/2018 09/11/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE DEFENSA. Anuncio da poxa pública (primeira) con proposición económica en sobre pechado da propiedade solar rúa Adelaida Muro 24 da Coruña. 16/10/2018 18/01/2019 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Edicto de venda por xestión directa de bens sen enajenar tras a celebración de poxa pública expediente 2013 EXP35024732. 19/07/2018 03/12/2018 Amosar
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 04/07/2018 03/12/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL A Coruña. Lista provisional de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 19/10/2018 02/11/2018 Amosar
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ. Anuncio relativo expediente de formación de inventario notarial da herdanza de D. Amador Díaz Pascual. 11/10/2018 12/11/2018 Amosar
NOTARÍA DE MARIA MERCEDES BERMEJO PUMAR. Anuncio relativo a expediente de formalización de inventario de bens de Dª Elicena Chiarroni Lage. 05/10/2018 05/11/2018 Amosar
NOTARÍA DE JUAN CORA GUERRERO. Inicio de expediente para la declaración de herederos abintestato de D. Jaime Gacía Calvo.\NOTARÍA DE JUAN CORA GUERREIRO. Inicio de expediente para a declaración de herdeiros ab intestato de D. Jaime Gacía Calvo. 28/09/2018 29/10/2018 Amosar
NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL LOIS PONTE. Tramitación de acta de formación de inventario das herdanzas de D. Javier Badía Gutiérrez de Caviedes e Dª Olga Mallo Fontes. 21/09/2018 22/10/2018 Amosar