Sede electrónica

06:05:33 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL. Convocatoria específica para o transporte en taxi de persoas con discapacidade (Exercicio 2019). Proposta de resolución definitiva 09/05/2019 27/05/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL.Convocatoria específica de subvencións para o mantemento de taxis adaptados ás persoas con discapacidade do Excmo Concello da Coruña (Exercicio 2019) 08/05/2019 30/05/2019 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria e orde do día da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local o 23 de maio de 2019 ás 14.00 horas. 22/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 13 de maio de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 9 de maio de 2019 15/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 3 de maio de 2019 14/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria que tivo lugar o 1 de abril de 2019. 11/04/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 23 de novembro de 2018. 28/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 11 de outubro do 2018. 19/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos pérdidos que se entregaron á Policía Local da Coruña dende o 15 de maio ata o 21 de maio de 2019 22/05/2019 03/06/2019 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito (Exp. EJE/2018/7304) 21/05/2019 01/06/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos que se entregaron na Policía Local da Coruña dende o 8 de maio ata o 14 de maio de 2019 16/05/2019 27/05/2019 Amosar
IGUALDADE. Anuncio relativo á aprobación inicial da ordenanza municipal da Coruña para a igualdade na diversidade 16/05/2019 28/06/2019 Amosar
PERSOAL. Ampliación do prazo de exposición pública do expediente de aprobación inicial da modificación puntal e corrección de erros da relación de postos de traballo do Concello da Coruña. 15/05/2019 04/06/2019 Amosar
POLICÍA LOCAL. Anuncio de obxectos perdidos que se entregaron na Policía Local da Coruña dendeo 24 de abril ata o 30 de abril de 2019 14/05/2019 27/05/2019 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de embargo de dereitos o créditos (Exp. EJE/2018/5054) 13/05/2019 28/05/2019 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición (Exp. RECURSOS/2019/283 e outros) 10/05/2019 27/05/2019 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos (Exp. DEVOL/2019/76 e outros) 10/05/2019 27/05/2019 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de resolución de solicitudes de aprazamentos/fraccionamiento de pago de débedas (Exp. APLAFRACC/2019164) 10/05/2019 27/05/2019 Amosar
FACENDA E XESTIÓN DE TRIBUTOS. Anuncio realtivo á exposición pública dos padróns IBI 2019. 07/05/2019 07/06/2019 Amosar
DEPORTES. Aprobación das bases da convocatoria das prazas adxudicadas ao Concello da Coruña nos campamentos deportivos de verán 2019 da Deputación da Coruña 03/04/2019 31/05/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social de emancipación para o exercicio 2019. 29/01/2019 30/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Certificación de acordos adotados pola XGL na sesión ordinaria de 14.12.208 05/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar