Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 23 de novembro de 2018. 28/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 11 de outubro do 2018. 19/10/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos que adoptou a Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 28 de decembro de 2018. 10/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos que adoptou a Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 4 de xaneiro de 2019. 09/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Anuncio relativo á resolución do nomeamento do xurado do I Concurso galego de composición para bandas de música. 10/01/2019 23/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Certificación de acordos adotados pola XGL na sesión ordinaria de 14.12.208 05/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntario de taxas de mercados municipais e quioscos do 3 trimestre do 2018. 23/11/2018 23/01/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar