Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 11 de outubro do 2018. 19/10/2018 Amosar
EMPREGO E EMPRESA. Proposta de resolución definitiva sobre subvencións destinadas a entidades que desenvolvan proxectos de mellora, modernización e dinamización do comercio de barrio da Coruña no ano 2018. ( Ref. 602018002). 16/10/2018 29/10/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria realizada o 16 de outubro de 2018. 17/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria e orde do día da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local que terá lugar o 11 de outubro de 2018 ás 14 horas. 10/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 5 de outubro de 2018. 09/10/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL. Proposta de resolución definitiva de convocatoria específica de axudas para o mantemento de taxis adaptados a persoas con discapacidade, exercicio 2018. 16/10/2018 30/10/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito. 11/10/2018 25/10/2018 Amosar
PERSOAL. Edicto de citación para o emprazamento de eventuais interesados no PA 0000093/2018 que se tramita no Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 da Coruña. 09/10/2018 24/10/2018 Amosar
DEPORTES. Trámite de emenda de solicitudes para participar na Convocatoria de subvencións para entidades sen ánimo de lucro para a promoción e o fomento do deporte no Concello da Coruña 2018 08/10/2018 23/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Calendario de ingreso en voluntaria das taxas por prestación dos servizos de catálagos de servizos domiciliarios. 26/09/2018 26/10/2018 Amosar
REXENERACIÓN URBANA. Aprobación de expediente de expropiación forzosa para a obtención de parcela sita en Palavea 59. 25/09/2018 25/10/2018 Amosar
REXENERACIÓN URBANA. Aprobación de expediente de expropiación forzosa para a obtención de parcela sita en Pedralonga 72. 25/09/2018 25/10/2018 Amosar
JUSTICIA SOCIAL. Anuncio sobre publicación de las listas definitivas de personas beneficiarias y puntuación otorgada en la convocatoria de las becas de comedor escolar curso 2018/2019 y apertura del plazo de presentación de recurso de reposición. 21/09/2018 22/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar
GESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial do acordo de imposición e ordenación de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios. 18/09/2018 30/10/2018 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do segundo trimestre do 2018. 17/09/2018 19/11/2018 Amosar
CULTURA. Bases do I Concurso de Composición de Bandas de Música. 16/07/2018 17/12/2018 Amosar
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar