Sede electrónica

05:09:10 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. Xurado de Expropiación de Galicia. Anuncio relativo aos acordos que fixan o prezo xusto de varios predios expediente 2018001006 e tres máis. 23/05/2019 19/06/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. Xurado de Expropiación de Galicia. Anuncio relativo aos acordos que fixan o prezo xusto de varios predios expediente 2018001099 e tres máis. 23/05/2019 19/06/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL.Anuncio relativo ás resolucións en procedementos de RISGA (Exp.BS616F15030001416 e outros). 23/05/2019 12/06/2019 Amosar
CONSELLERÍA DE PÓLÍTICA SOCIAL. Anuncio relativo a requirimento de documentación de procedementos de RISGA, expediente 15030001519. 09/05/2019 30/05/2019 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
DEPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Anuncio de citación de comparecencia a interesados. Documento 9S U08303180 SA. 23/05/2019 13/06/2019 Amosar
CONCELLO DE ARTEIXO. Anuncio relativo á resolucioón 1106/2019, procedemento conta de liquidación definitiva das cuotas de urbanización da UA-7. 16/05/2019 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL OFICINA DO XURADO DE A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2019-2020. 10/01/2019 31/12/2020 Amosar

Outras administracións

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E MOVILIDADE. Augas de Galicia. Anuncio de información pública expediente DH.W15.66323 Estación de Servicio. 26/04/2019 27/05/2019 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE PABLO CARBAJO MARTÍNEZ. Anuncio relativo á formación de inventario de herdanza de dona Filomena Pérez Barrientos 02/05/2019 15/06/2019 Amosar