Sede electrónica

03:24:26 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
BENESTAR SOCIAL. Anuncio proposta definitiva Axudas Taxi Adaptado 2021 e apertura prazo aceptación ou renuncia. 02/12/2021 20/12/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL.Anuncio de Requirimento Emenda de Solicitudes Bolsa Comedor Causas Sobrevindas 2021/2022 02/12/2021 20/12/2021 Amosar
REHABILITACIÓN E VIVENDA. Acta da reunión da mesa de avaliación das solicitudes de subvencións da convocatoria para a concesión de axudas para mellorar a eficiencia enerxética e a accesibilidade en edificios e vivendas, expediente 106/2020/137 01/12/2021 13/12/2021 Amosar
IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E PARTICIPACIÓN. Anuncio da resolución de subvencións a entidades de interese social e listado definitivo de entidades beneficiarias e as contías , expediente 105/2021/1918 19/11/2021 20/12/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
CULTURA. Anuncio relativo á proposta de resolución provisional da convocatoria de axudas á creación artísitica para artistas empradroados na Coruña, ano 2021 08/11/2021 09/12/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio corrección de erros baremación concurso proceso aux. admvo. P.I. 03/12/2021 15/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANO 20211202 Cobertura temporal postos de traballo 02/12/2021 14/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación concurso proceso Bombeiros (promocion interna) 02/12/2021 16/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1590 02/12/2021 03/01/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1791 02/12/2021 03/01/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 283 02/12/2021 03/01/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultado proba galego proceso auxiliares administrativos (PI) 01/12/2021 13/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio correccion resultado 1 exercicio convocatoria galego 29/11/2021 06/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS notas 1º exercicio e convocatoria proba galego Aux. Administrativos (promoción interna) 29/11/2021 06/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto X. Unidade do Servizo de Orz. Est. Ec. (2166) 17/11/2021 17/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Modificación Instrución lista agarda 15/11/2021 15/12/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria de 24.11.2021 03/12/2021 03/01/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 30.11.2021 01/12/2021 01/01/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno extraordinario do 3.12.2021 01/12/2021 01/01/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 30.11.2021 30/11/2021 30/12/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 2.12.2021 29/11/2021 29/12/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10.11.2021 12/11/2021 12/12/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 4.11.2021 12/11/2021 12/12/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 26 de outubro de 2021 05/11/2021 05/12/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Convenio urbanístico de execución do planeamento entre o Concello da Coruña e a propietaria da rúa Aguillón 6, para a ampliación da vía, expediente 620/2021/114 29/11/2021 29/12/2021 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Convenio urbanístico de execución do planeamento entre o Concello da Coruña e os propietarios do lugar Entrecasas 13, para a ampliación da vía, expediente 620/2021/113 29/11/2021 29/12/2021 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Convenio urbanístico de execución do planeamento entre o Concello da Coruña e a propietaria da rúa Entrecasas 12-rúa Aguillón 7, para a ampliación da vía, expediente 620/2021/112 29/11/2021 29/12/2021 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Correción de error do nforme proposta de incoación do expediente de reanudación do tracto rexistral expediente 698/2000/6 15/11/2021 15/12/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Aprobación inicial do estudo de detalle para a ordenación volumétrica dun equipamento de benestar social e asistencial público na rúa Castaño de Eirís 1D, A Coruña, expediente 631/2021/188 10/11/2021 10/12/2021 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión de licenzas de demolición e nova edificación no ámbito da rúa Sinagoga 4 e 4A na Cidade Vella da Coruña, 631/2021/112 08/07/2021 08/07/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar do planeamento de desenvolvemento no ámbito do EL-4 non obtido polo Concello. Expediente 631/2021/86 20/05/2021 21/06/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación de planeamento, xestión e licenzas no ámbito do polígono dos Rosales e no Ventorrillo, expediente 631/2021/13 28/04/2021 05/03/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar da tramitación do planeamento de desenvolvemento, instrumentos de equidistribución, urbanización e licenzas no ámbito do API S-35 Ría do Burgo, exp. 631/2020/174 22/02/2021 17/12/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre 24 e o 30 de novembro de 2021 01/12/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación de último aviso anterior ao embargo de bens inmobles ID:N2101630890 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións de procedementos de compensacións de créditos ID:N2101631457 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación de vía de prema ID:N2101630930 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito ID:N2101630918 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición ID:N2101630912 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de aprazamento/fraccionamento ID:N2101630898 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de vehículos ID:N2101630893 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos ID:N2101630879 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en prodedmentos de devolución de ingresos ID:N2101630872 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
TESOUREIRA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos o créditos ID:N2101630865 26/11/2021 13/12/2021 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre 17 e o 21 de novembro de 2021 25/11/2021 07/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo de depuración e saneamento, exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributarias pola subministración e utilización de auga potable, exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 55, reguladora do imposto sobre construcción, instalación e obras, exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 54, reguladora do imposto sobre actividades económicas, exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 32, reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público con depósitos e aparellos de combustible e outros así como polo aproveitamento especial do dominio público local, exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 30, reguladora da taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais, exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Arrobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 22, reguladora da taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo das vías públicas e doutros terreos de dominio público local, para o exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da moficiación da ordenanza fiscal 15, reguladora da taxa pola prestación de servizos nas instalación deportivas municipais, para o exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumodoiros, para o exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 6, reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo, para o exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 1, reguladora da taxa pola tramitación e expedición de documentos administrativos, para o exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da no va ordenanza fiscal 23, reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamentos especiais a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móvil, para o exercicio 2022 09/11/2021 22/12/2021 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación da nova ordenanza fiscal 23 e do expediente de modificación das ordenanzas fiscais 1,6,7,15, 30, 32, 54 y 55 e das ordenanzas reguladoras da prestación patrimonial de carácter público non tributarias. 08/11/2021 22/12/2021 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 2º trimestre de 2021 15/10/2021 16/12/2021 Amosar
XESTION TRIBUTARIA. Plan Anual de Inspección para o ano 2021 16/03/2021 01/03/2022 Amosar
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2021 02/01/2021 31/12/2021 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar