Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS. Convocatoria específica de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social do concello da Coruña. exercicio 2018. 05/12/2018 07/01/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 23 de novembro de 2018. 28/11/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria que tivo lugar o 11 de outubro do 2018. 19/10/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos que adoptou a Xunta de Goberno Local ordinaria o 19 de outubro de 2018. 07/12/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 30 de novembro de 2018. 03/12/2018 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2018. 13/03/2018 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
ÁREA DE REXENERACIÓN URBANA E DEREITO Á VIVENDA. PATRIMONIO URBANISTICO. Incoación de expediente de investigación da titularidade da estrada que comunica Bens con Suevos. 28/11/2018 19/12/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de providencia de prema (ID: N1800814906). 03/12/2018 16/12/2018 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntario de taxas de mercados municipais e quioscos do 3 trimestre do 2018. 23/11/2018 23/01/2019 Amosar
EMPREGO. Anuncio relativo ás bases para a participación no programa de limpeza de fachadas locais. 19/11/2018 19/12/2018 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar
CULTURA. Bases do I Concurso de Composición de Bandas de Música. 16/07/2018 17/12/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
SERVIZO DE ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONÓMICOS. Aprobación inicial de expediente M4/2018, modificativo do orzamento 2018. 28/11/2018 19/12/2018 Amosar