Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
SERVIZO DE MOBILIDADE. Resolución do expediente 512/2017/188, de concesión de subvencións para a adquisición de taxis adaptados, híbridos, eléctricos ou a gas correspondente á convocatoria do ano 2017. 10/01/2018 12/02/2018 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados polo Pleno en sesión ordinaria de 4 de decembro de 2017. 18/12/2017 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA XERAL. Anuncio relativo a aprobación definitiva modificación Ordenanza Xeral de Recadación do Excmo. Concello da Coruña 26/12/2017 26/01/2018 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación provisional da modificación da ordenanza nº 46, reguladora do prezo público pola prestación de servizos e utilización de instalacións nos centros municipais de empresas da Grela e de Papagaio. 13/12/2017 25/01/2018 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
RENDA SOCIAL MUNICIPAL: Anuncio de apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal durante o ano 2018 22/01/2018 30/11/2018 Amosar
RECAUDACIÓN. Citación para notificación de providencia de apremio. Interesados: A C F D MENDES SL y otros.\RECADACIÓN. Citación para notificación de providencia de prema. Interesados: A C F D MENDES SL e outros. 18/01/2018 01/02/2018 Amosar
DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN. Citación para notificación de providencia de prema. Interesados: 1987 BARFER SL e outros. 13/01/2018 29/01/2018 Amosar
ÁREA DE REXENERACIÓN URBANA, DEREITO A VIVENDA E MOBILIDADE SUSTENTABLE. Departamento de Mobilidade Urbana. Sección de Circulación. Anuncio relativo a requisitos cartón residente zona ORA ano 2018 22/12/2017 31/01/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
SERVIZO DE ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONÓMICOS. Aprobación inicial do Orzamento Xeral da Corporación de de o IMCE, exercicio económico 2018. 04/01/2018 24/01/2018 Amosar