Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracións autonómicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA. INTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. Lista definitiva de adxudicatarios e de espera do procedemento de adxudicación para sete vivendas de protección oficial de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións. 22/01/2018 22/02/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Acordos do 21 de decembro de 2017, relativos á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social. Interesados: María Filomena Doliveira Goncalves. 22/01/2018 09/02/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Requirimento de documentación de procedemento de RISGA. Interesados: Mohamed Elsayed Abdelrehim e outros. 17/01/2018 06/02/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Requirimento de documentación de procedemento de AIS. (Flor Avalos Champi). 17/01/2018 06/02/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. Resolucións relativas a persoas interesadas en procedementos de RISGA. José Antonio Vázquez Campos e outros. 04/01/2018 24/01/2018 Amosar
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. Anuncio relativo a emprazamento para notificación de suspensión de dereito a Renda Básica de Emancipación. 28/12/2017 29/01/2018 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
Anexo ao prego de condicións de data 15 de setembro de 2017, que regira a poxa para celebrar o dia 24 de xaneiro de 2018 (lotes 1 ao 114), referente a bens inmobles propiedade do Estado. 12/12/2017 24/01/2018 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Audiencia Provincial da Coruña, Oficina do Xurado. Anuncio relativo a lista definitiva de candidatos a xurados para o bienio 2017-2018 04/01/2017 31/12/2018 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA DE MARIA MERCEDES BERMEJO PUMAR. Reinicio rexistral de tracto sucesivo interrompido a favor de D. Orlando Parga Gestal do predio sita no número 14 do Lugar do Martinete. 22/01/2018 22/02/2018 Amosar
NOTARÍA DE JOSÉ-GUILLERMO RODICIO RODICIO. Comunicación de tramitación de expediente de formación de inventario notarial da herdanza de D. Ángel Gómez Hervada. 10/01/2018 12/02/2018 Amosar