Sede electrónica

03:26:05 coruna.es > Inicio > Verificación de documentos

coruna.es



Verificación de documentos electrónicos



Aquí pode consultar o documento electrónico orixinal a través do código de verificación (COVE) dunha copia impresa que obre no seu poder, podendo comprobar así a integridade do documento e a validez da firma. Para a consulta será necesario achegar o código de verificación, que pode atopar no documento asinado electrónicamente




Introduza o texto da imaxe: