Sede electrónica

03:58:12 coruna.es > Inicio > Verificación de documentos

coruna.esVerificación de documentos electrónicosAquí pode consultar o documento electrónico orixinal a través do código de verificación (COVE) dunha copia impresa que obre no seu poder, podendo comprobar así a integridade do documento e a validez da firma. Para a consulta será necesario achegar o código de verificación, que pode atopar no documento asinado electrónicamente
Introduza o texto da imaxe: